GE,Westinghouse,Kavlico,bently nevada,LVDT位置传感器,IGV LVDT,燃汽轮机主调门,中调门LVDT位置传感器/变送器

GE,Westinghouse,Kavlico,bently nevada,LVDT位置传感器,IGV LVDT,燃汽轮机主调门,中调门LVDT位置传感器/变送器
北京阿贝克科技有限公司专业为GE,西屋,ABB等电力设备提供汽轮机LVDT中调门,高调门/主气门位移传感器,油动机行程传感器,阀位传感器,高压胀差传感器, 高危环境防爆LVDT 位移传感器电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置反 、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。它们的额定温度使它们也可满足很多其它电厂汽轮机的应用。同样也是天然气站发动机驱动压缩机节气位置感应、纸厂网前箱和切薄片高度测量、塑料薄膜厂边缘探测及织物松紧度控制、化工厂所有阀门位置的实时感应等
 • 产品特性胀差测量
  锟缝测量
  材料拉伸测试
  阀门位置测量
  工业机械手臂测量
  液压油缸活塞位置测量
  战斗机叶片测量
  弹性测量
 • 应用领域胀差测量
  锟缝测量
  材料拉伸测试
  阀门位置测量
  工业机械手臂测量
  液压油缸活塞位置测量
  战斗机叶片测量
  弹性测量
 • 产品规格

系列一 系列二 系列三 系列四 系列五

北京阿贝克传感器技术有限公司为GE-bently nevada,siemens-Westinghouse,ABB,Kavlico,等电力设备提供LVDT位置传感器,油动机行程LVDT传感器,阀位LVDT传感器,高压胀差LVDT传感器,高危环境防爆LVDT位移传感器电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,IGV 位置反馈LVDT,如燃料阀门位置反馈、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。
GE通用电气和Westinghouse西屋电气定制LVDT位移传感器010-51660768或登陆www.bjabek.com

主要电厂设备客户GE & WESTINGHOUSE(西屋),BENTLY(本特利),ABB

国内部分客户:华能聊城热电,南通华能电厂,华能沁北电厂,秦山核电,南瑞水利水电,金湾电厂,葛洲坝电厂。
汽轮机的LVDT
控制阀LVDT,输送阀LVDT,比例阀LVDT,汽轮机伺服控制LVDT,燃料位置LVDT,IGV位置反馈LVDT位置变送器
 
 图片关键词
耐辐射
核电厂LVDT位移线圈
HLR系列1级1级UL和ATEX认证LVDT位置传感器
控制阀和燃料杆位置反馈LVDT传感器
核燃料棒管道测量,蒸汽阀控制系统
抗辐射DP高压位置传感器
IGV 阀门位置 LVDT
图片关键词
GE-bently nevada LVDT位置传感器
 
汽轮机壳体膨胀测量与蒸汽阀门位置反馈LVDT位移传感器
GE用LVDT
 
GE 编号
Macro Sensors P/N
311A5178P1
311A5178P001
HGT-750-0875-0911
311A5178P2
311A5178P002
HGT-750-0750-0865
311A5178P5
311A5178P005
HGT-750-2500-0889
311A5178P6
311A5178P006
HGT-750-0750-0866
311A5178P11
311A5178P011
HGT-750-1250-0867
185A1328P1
185A1328P001
 
185A1328P8
185A1328P008
HGT-750-0750-0865
185A1328P16
185A1328P016
HGT-750-0750-0866
 For Steam Turbine

 

GE 编号
Macro Sensors P/N
119C9638P1
VRT-1250-4000-0209
119C9638P2
VRT-1250-5000-0210
119C9638P3
VRT-1250-3000-0211
119C9638P4
VRT-1250-4000-0212
119C9639P1
VRT-1250-6000-0213
119C9639P2
VRT-1250-7000-0214
119C9639P3
VRT-1250-8000-0215
119C9639P4
VRT-1250-9000-0216
119C9639P5
VRT-1250-9000-0217
119C9639P101
 
119C9639P102
 
119C9639P103
VRT-1250-2000-0655
119C9639P104
VRT-1250-4000-00659
119C9639P105
 
141B9272P1
VRT-1250-1000-0531
196C8786P1
VRT-1250-4000-0270
196C8786P2
VRT-1250-3000-0269
196C8786P3
VRT-1250-2000-0268
196C8786P4
VRT-1250-4000-0271
196C8768P6
VRT-1250-5000-0675
341A3614P1
VRT-1250-2000-0153
751C749P1
VRT-1250-4000-0640
751C749P2
VRT-1250-3000-0639
751C749P3
VRT-1250-2000-0637
751C749P4
VRT-1250-4000-0633
751C749P5
VRT-1250-5000-0660
436C568P1
VRT-1250-6500-0564
436C568P2
VRT-1250-7500-0565
436C568P3
VRT-1250-8000-0566
436C568P4
VRT-1250-5500-0563
436C568P5
VRT-1250-5000-0562
361B4907P1
VRT-750-1000-0569
361B4907P2
VRT-750-2000-0580
361B4907P3
VRT-750-3000-0570
361B4907P4
VRT-750-4000-0581
361B4907P5
VRT-750-5000-0582
361B4907P6
VRT-750-6000-0583
361B4907P7
VRT-750-7000-0584
361 B4907P8
VRT-750-8000-0585
313A635G1
VRT-750-7500-0649
585A2020P1
VRT-1250-4000-0787
335A9893G1
VRT-1250-8000-0887
154B2406P1
VRT-1250-1000-0744
313A6353
VRT-1250-7500-0649
 

 

GE P/N
Macro Sensors P/N
383A6990P2
383A6990P002
HSD-750-1000-0393
1693-518
HSD 750-500-0353
1693-544
HSD 750-1000-0393
1680-738
HSD 750-250-0394
1693-019
HSA 750-10000-0319
218500
PRDC-812-500
218501
PRDC-812-1000
218502
PRDC-812-2000
201408
DCSE-750-4000-0286
201409
DCSE-750-2000-0285
201410
DCSE-750-1000-0278
18639-01
SQ-1250-500-0222
18639-02
SQ-1250-1000-0223
18639-03
SQ-2000-531-0227
18639-04
SQ-2000-6000-0228
18639-05
SQ-1250-2000-0224
18639-06
SQ-1250-3000-0225
18639-07
SQ-1250-5000-0226
18639-08
SQ-1250-10000-0278
4245001
0155 4500 1640
 
 
 北京阿贝克科技有限公司为GE,西屋,ABB等电力设备提供汽轮机调门LVDT传感器,油动机行程传感器,阀位传感器,高压胀差传感器,高危环境防爆LVDT位移传感器电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置反、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。

GE通用电气和Westinghouse西屋电气定制LVDT位移传感器010-51660768或登陆www.bjabek.com

 

WESTINGHOUSE P/N
Macro Sensors P/N
 
400A127001
PRDC-812-3000-0265
 
400A127002
PRDC-812-2000 1
 
4242C31001
PRW-1000-2005-0391
 
4242C32001
PRW-1000-3005-0320
 
4292C84010
PRW-1000-2002-010
 
4292C84G01
PRW-1000-2001-001
 
4292C84G02
PRW-1000-2001-002
 
4292C84G03
PRW-1000-2001-003
 
4292C84G04
PRW-1000-2001-004
 
4292C84G05
PRW-1000-2001-005
 
4596D16001
PRW-1000-2000-001
 
4596D16G01
PRW-1000-2000-001
 
4596D16G02
PRW-1000-2000-002
 
4596D16G03
PRW-1000-2000-003
 
4596D16G04
PRW-1000-2000-004
 
4652D29014
PRW-1500-10000-014 3,4
 
4652D29015
PRW-1500-10000-015 2,4
 
4652D29016
PRW-1500-10000-016 3,4
 
4652D29017
PRW-1500-10000-017 2,4
 
4789D36G01
PRW-1500-10002-001 1,3
 
4789D36G02
PRW-1500-10002-002 1,2
 
738J204001
PRW-1000-5000-001
 
738J204002
PRW-1000-5000-002
 
738J204003
PRW-1000-5000-003
 
738J204004
PRW-1000-5000-004
 
738J204005
PRW-1000-5000-005
 
738J204006
PRW-1000-5000-006
 
738J204007
PRW-1000-5000-007
 
738J204008
PRW-1000-5000-008
 
741J872001
PRW-1000-5000-011 4
741J872002
PRW-1000-5000-012 4
741J872003
PRW-1000-5000-013 4
868C963001
PRW-1500-10002-001 3
868C963002
PRW-1500-10002-002 2
871C069019
PRW-1500-10000-019 2
871C069A01
PRW-1500-10000-001
871C069A02
PRW-1500-10000-002
871C069A03
PRW-1500-10000-003
871C069A04
PRW-1500-10000-004
871C069G05
PRW-1500-10000-005
874C958G01
PRW-1500-10001-001
       
 

 

 

 北京阿贝克科技有限公司为GE,西屋,ABB等电力设备提供汽轮机调门LVDT传感器,油动机行程传感器,阀位传感器,高压胀差传感器,高危环境防爆LVDT位移传感器电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置反、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。

GE通用电气和Westinghouse西屋电气定制LVDT位移传感器010-51660768或登陆www.bjabek.com

 

GE P/N
Macro Sensors P/N
113C1665P0001
HLR 750-1000-xxxx
113C1665P0101
HLR 750-1000-xxxx-010
113C1665P0002
HLR 750-2000-xxxx
113C1665P0102
HLR 750-2000-xxxx-010
113C1665P0003
HLR 750-3000-0820
113C1665P0103
HLR 750-3000-0820-010
113C1665P0004
HLR 750-4000-0821
113C1665P0104
HLR 750-4000-0821-010
113C1665P0005
HLR 750-5000-xxxx
113C1665P0105
HLR 750-5000-xxxx-010
113C1665P0006
HLR 750-6000-0822
113C1665P0106
HLR 750-6000-0822-010
113C1665P0007
HLR 750-7500-xxxx
113C1665P0107
HLR 750-7500-xxxx-010
113C1665P0008
HLR 750-10000-xxxx
113C1665P0108
HLR 750-10000-xxxx-010
Kavlico part number
GE/OEM part number
Alternate Part Number
GM0037
436C568P2
 
GM0093
436C568P1
 
GM0093-1
341A2938G1
341A2938G001
GM0093-2
313A3095
 
GM1025-1
119C9638P001
 
GM1025-10
119C9638P004
 
GM1025-11
119C9639P005
 
GM1025-110
119C9639P105
 
GM1025-2
119C9638P002
 
GM1025-3
119C9639P1
 
GM1025-30
119C9639P101
 
GM1025-4
119C9639P2
 
GM1025-40
119C9639P102
 
GM1025-5
125C6337P2
 
GM1025-6
119C9639P3
 
GM1025-7
142C7322P1
 
GM1025-8
119C9639P004
 
GM1025-9
119C9638P003
 
GM10263
196C8768PT005
 
GM1027
751C749P1
 
GM1027-1
751C749P4
 
GM1027-2
313A3090G001
 
GM1027-3
313A3087G001
 
GM1028
751C749P2
 
GM1029
751C749P3
 
GM1030
141B9272P1
 
GM10310
9800C058P001
 
GM10311
9800C058P002
 
GM10426
355A9893G1
355A9893G001
GM10434
9800C058-P003
 
GM10501
585A2008P1
 
GM10636
RT72557
 
GM10683
196C8768PT104
 
GM10694
   
GM10695
   
GM11219
   
GM11220
871C069A02
 
GM11313
OEM
 
GM11428
OEM
 
GM11429
OEM
 
GM11759
154B2406
 
GM12008
GM12008
 
GM12901
   
GM5005
436C568P3
 
GM5137
436C568P4
 
GM5156
185A1328P1
185A1328PT1
185A1328P001
GM5157
185A1328P2
185A1328PT2
185A1328P002
GM5161
185A1328P3
185A1328PT3
185A1328P003
GM5213-1
947D625PT1
 
GM5213-2
947D625PT2
 
GM5213-3
947D625PT3
 
GM5213-4
947D625PT4
 
GM5213-6
947D625PT6
 
GM5214-1
947D626P1
 
GM5214-2
947D626P2
 
GM5214-3
947D626P3
 
GM5214-4
947D626P4
 
GM5334
3017J12
 
GM5366
185A1730PT1
185A1730P1
185A1730P001
GM5462
185A1238P9
185A1238PT9
185A1238P009
GM5533-4
   
GM5533-6
R304690-6
 
GM5533-76
   
GM5544
185A1328P5
185A1328PT5
185A1328P005
GM5545
185A1328P6
185A1328PT6
185A1328P006
GM5549
185A1328P4
185A1328PT4
185A1328P004
GM5637
243A5215P1
243A5215PT1
243A5215P001
GM5638
243A5215P4
243A5215PT4
243A5215P004
GM5686
185A1328P7
185A1328PT7
185A1328P007
GM5777
185A1328P8
185A1328PT8
185A1328P008
GM5882-3
872C687001
 
GM5883-1
871C069G01
 
GM5883-2
871C069G02
 
GM5883-3
871C069G03
 
GM5883-4
871C069G05
 
GM5883-5
871C069G05
 
GM5885
248A5701PT1
248A5701P001
GM5898-1
4596D16G01
 
GM5898-3
4596D16G03
 
GM5940-2
248A5943P1
248A5943PT1
248A5943P001
GM5946
185A1328P10
185A1328PT10
185A1328P010
GM5946-1
185A1328P11
185A1328PT11
185A1328P011
GM5973
874C958G01
 
GM6032
185A1328P12
185A1328PT12
185A1328P012
GM6079
4-3787-28-1
 
GM6079-1
4-3787-28-2
 
GM6120-1
738J204001
 
GM6120-2
738J204002
 
GM6120-3
738J204003
 
GM6120-4
738J204004
 
GM6120-5
738J204005
 
GM6120-6
738J204006
 
GM6121
185A1328P13
185A1328PT13
185A1328P013
GM6129
4036J42
 
GM6244
165A658BY
 
GM6249
185A1328P16
185A1328PT16
185A1328P016
GM6261
185A1328P17/
185A1328PT17
185A1328P017
GM6262
185A1328P18
185A1328PT18
185A1328P018
GM6319-1
4652D29G01
 
GM6319-4
4652D29G04
 
GM6320
4652D30G01
 
GM6321-1
741J872001
 
GM6321-2
741J872002
 
GM6321-3
741J872003
 
GM6353
3068J27-001
 
GM6383
128C273ABP1
 
GM6400
268A1846P1
268A1846PT1
268A1846P001
GM6401
268A1846P2
268A1846PT2
268A1846P002
GM6402
268A1825P001
268A1825PT1
268A1825P1
GM6403
185A1328P19
185A1328PT19
185A1328P019
GM6451-1
331QM00115PT1
 
GM6451-2
331QM00115PT2
 
GM6451-3
331QM00115PT3
 
GM6451-4
331QM00115PT4
 
GM6451-5
331QM00115PT5
 
GM6451-6
331QM00115PT6
 
GM6451-7
331QM00115PT7
 
GM6451-8
331QM00115PT8
 
GM6451-9
331QM00115PT9
 
GM6452-1
331QM00116PT1
 
GM6452-3
331QM00116PT3
 
GM6452-4
331QM00116PT4
 
GM6452-5
331QM00116PT5
 
GM6452-6
331QM00116PT6
 
GM6453-1
331QM00114PT1
 
GM6453-2
331QM00114PT2
 
GM6453-3
331QM00114PT3
 
GM6453-4
331QM00114PT4
 
GM6476
71858
 
GM6476-1
71858-1
 
GM6533-1
128C273AC-1
 
GM6533-2
128C273AC-2
 
GM6533-3
128C273AC-3
 
GM6533-4
128C273AC-4
 
GM6533-5
128C273AC-5
 
GM6563-1
128C273ADPT1
 
GM6563-2
128C273ADPT2
 
GM6563-3
128C273ADPT3
 
GM6588
   
GM6691
3080J31P1
 
GM6710
4-4072-28
 
GM6737
185A1328P21
185A1328PT21
185A1328P021
GM6754
JE131995
 
GM6755-1
JE251343-1
 
GM6755-2
JE251343-2
 
GM6755-3
JE251343-3
 
GM6761
185A1328P22
185A1328PT22
185A1328P022
GM6782
185A1328P20
185A1328PT20
185A1328P020
GM6800
436C568PT5
 
GM6803
185A1328P23
185A1328PT23
185A1328P023
GM6804-1
KAV6804-1
 
GM6811
3095J83
 
GM6811-10
NONE
 
GM6846-1
128C273AFPT1
 
GM6846-2
128C273AFPT2
 
GM6846-3
128C273AFPT3
 
GM6895
185A1328P24
185A1328PT24
185A1328P024
GM6993
165A715CEPT33
 
GM7062-1
KAV7062-1
 
GM7062-2
KAV7062-2
 
GM7062-3
KAV7062-3
 
GM7075-1
KAV7075-1
 
GM7075-2
KAV7075-2
 
GM7075-3
KAV7075-3
 
GM7075-4
KAV7075-4
 
GM7076-1
KAV7076-1
 
GM7076-2
KAV7076-2
 
GM7076-3
KAV7076-3
 
GM7076-4
KAV7076-4
 
GM7076-6
KAV7076-6
 
GM7076-7
KAV7076-7
 
GM7076-9
KAV7076-9
 
GM7084
1680-667
 
GM7084-2
1680-427
 
GM7084-3
1680-427
 
GM7084-4
1680-427
 
GM7084-5
1680-427
 
GM7084-5
1680-427
 
GM7098
1693-501
 
GM7098-1
1693-539
 
GM7111
311A5178PT01
311A5178PT1
311A5178P1
311A5178P001
GM7112
311A5178PT02
311A5178PT2
311A5178P2
311A5178P002
GM7113
311A5178PT03
311A5178PT3
311A5178P3
311A5178P003
GM7114
311A5178PT04
311A5178PT4
311A5178P4
311A5178P004
GM7115
311A5178PT05
311A5178PT5
311A5178P5
311A5178P004
GM7116
311A5178PT06
311A5178PT6
311A5178P6
311A5178P006
GM7117
311A5178PT07
311A5178PT7
311A5178P7
311A5178P007
GM7118
311A5178PT08
311A5178PT8
311A5178P8
311A5178P008
GM7125
872C687
 
GM7181
311A5178PT09
311A5178PT9
311A5178P9
311A5178P009
GM7182
311A5178PT10
311A5178P10
311A5178P010
GM7191
891C474
 
GM7205
185A1328P25
185A1328PT25
185A1328P025
GM7208
311A5178PT11
311A5178P011
GM7208-1
311A5178PT23
311A5178P023
GM7222-1
KAV7222-1
 
GM7222-2
KAV7222-2
 
GM7222-3
KAV7222-3
 
GM7222-4
KAV7222-4
 
GM7222-5
KAV7222-5
 
GM7222-6
KAV7222-6
 
GM7222-7
KAV7222-7
 
GM7222-8
KAV7222-8
 
GM7222-9
KAV7222-9
 
GM7226
311A5178PT13
311A5178P013
GM7227
311A5178PT14
311A5178P014
GM7233
128C273AR-1
 
GM7234
128C273AXPT1
 
GM7238
KAV7238
 
GM7239
KAV7239
 
GM7255
311A5178PT12
311A5178P012
GM7264-1
KAV7264-1
 
GM7264-2
KAV7264-2
 
GM7264-3
KAV7264-3
 
GM7264-4
KAV7264-4
 
GM7284
311A5178PT15
311A5178P015
GM7311-1
FX43111-636
 
GM7311-2
FX43111-633
 
GM7322
KAV7322
 
GM7337
311A5178PT16
311A5178P016
GM7338
311A5178PT17
311A5178P017
GM7338-1
311A5178PT25
311A5178P025
GM7339
311A5178PT18
311A5178P018
GM7378
OEM
 
GM7389
KAV7389
 
GM7396
315A4179-P001
315A4179P001
GM7444
128C273BAPT1
 
GM7445
128C273AYPT1
 
GM7448-1
868C963001
 
GM7448-2
868C963002
 
GM7491
1680-657
 
GM7506
128C273BBPT1
 
GM7553
4013314-744P01
 
GM7554
4013314-745P01
 
GM7581
311A5178PT19
 
GM7582
311A5178PT20
 
GM7585
1680-669
 
GM7597
1680-673 rev A
 
GM7597-1
1680-421 rev N/C
 
GM7597-2
1680-423 rev N/C
 
GM7597-3
1680-419 rev B
 
GM7597-4
1680-419 rev B
 
GM7597-5
1680-423 rev D
 
GM7597-6
1680-423 rev D
 
GM7623
NONE
 
GM7625
KAV7625
 
GM7678
311A5178PT21
311A5178P021
GM7725
RT072502/2
 
GM7748
13039P1
 
GM7749
RT072501/2
 
GM7772
312A1471P3
312A1471P003
GM7869-1
JEA17276-1
 
GM7869-2
JEA17276-2
 
GM7869-3
JEA17276-3
 
GM7869-4
JEA17276-4
 
GM7886-1
331QM00115PT1
 
GM7886-2
331QM00115PT2
 
GM7886-3
331QM00115 PT3
 
GM7886-4
331QM00115PT4
 
GM7886-5
331QM00115PT5
 
GM7886-6
331QM00115PT6
 
GM7886-7
331QM00115PT7
 
GM7886-8
331QM00115PT8
 
GM7886-9
331QM00115PT9
 
GM7896-1
331QM00116PT1
 
GM7896-3
331QM00116PT3
 
GM7896-4
331QM00116PT4
 
GM7896-5
331QM00116PT5
 
GM7896-6
331QM00116PT6
 
GM7897-1
331QM00114PT1
 
GM7897-2
331QM00114PT2
 
GM7897-3
331QM00114PT3
 
GM7897-4
331QM00114PT4
 
GM7925
187C5322P1
187C5322P001
GM8065
311A5178PT22
311A5178P022
GM8066
1680-545
 
GM8175-6
QM06125
 
GM8176-6
QM06126
 
GM8338
RT072507
 
GM8468-1
OEM
 
GM8653
OEM
 
GM9136
341A3614P1
341A3614P001
GM9136-1
341A3614P002
341A3614P2
GM9150
3178447-1
 
GM9150-1
3178447-2
 
GM9151
196C8768P003
196C8768P3
GM9151-1
196C8768P103
 
GM9153-5
4292C84G05
 
GM9454
OEM
 
GM9472-1
C159659
 
GM9472-1
OEM
 
GM9558-1
LW18760
 
GM9580
311A5178PT24
311A5178P024
GM9591
224B4191P0001
 
GM9594
2000262
 
GM9631-1
C159669-1
 
GM9656
TBD
 
GM9752
196C8768PT002
 
GM9756
196C8768PT001
 
GM9756-1
196C8768P101
 
GM9774
353A1408P0001
 
GM9829
OEM
 
GM9995
362A1080P001
362A1080P1
GM9995-1
362A1080-P003
362A1080P3
L611-3-9.00A
   
L611-1-3.00A
   
L602-3.00A
KAVL602-3.00A
 

 北京阿贝克科技有限公司为GE,西屋,ABB等电力设备提供汽轮机调门LVDT传感器,油动机行程传感器,阀位传感器,高压胀差传感器,高危环境防爆LVDT位移传感器电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置反、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。

GE通用电气和Westinghouse西屋电气定制LVDT位移传感器010-51660768或登陆www.bjabek.com

 

 以下是部分汽轮机阀位LVDT位置传感器编号,有类似型号亦可与我们确认,同时我们提供OEM-LVDT位移传感器,需要定制可以联系我们。
GE STEAM配件LVDT编号

119C9638P1
119C9638P2
119C9638P3
119C9638P4
119C9639P1
119C9639P2
119C9639P3
119C9639P4
119C9639P5
119C9639P101
119C9639P102
119C9639P103
119C9639P104
119C9639P105
141B9272P1
196C8786P1
196C8786P2
196C8786P3
196C8786P4
196C8786P6
341A3614P1
751C749P1
751C749P2
751C749P3
751C749P4
751C749P5
436C568P1
436C568P2
436C568P3
436C568P4
436C568P5
361B4907P1
361B4907P2
361B4907P3
361B4907P4
361B4907P5
361B4907P6
361B4907P7
361B4907P8
313A635G1
585A2020P1
335A9893G1
154B2406P1
313A6353
383A6990P2
1693-518
1693-544
1680-738
1693-019
218500
218501
218502
201408
201409
201410
18639-01
18639-02
18639-03
18639-04
18639-05
18639-06
18639-07
18639-08
4245001
汽轮机应用LVDT位移传感器
400A127001
400A127002
4242C31001
4242C32001
4292C84010
4292C84G01
4292C84G02
4292C84G03
4292C84G04
4292C84G05
4596D16001
4596D16G01
4596D16G02
4596D16G03
4596D16G04
4652D29014
4652D29015
4652D29016
4652D29017
4789D36G01
4789D36G02
738J204001
738J204002
738J204003
738J204004
738J204005
738J204006
738J204007
738J204008
741J872001
741J872002
741J872003
688C963001
688C963002
871C069A01
871C069A02
871C069A03
871C069A04
871C069A05
874C958G01

GE燃气轮机用LVDT
311A5178P1
311A5178P2
311A5178P5
311A5178P6
311A5178P11
185A1328P1
185A1328P8
185A1328P16
HGT-750-0875-0911
HGT-750-0750-0865
HGT-750-2500-0889
HGT-750-0750-0866
HGT-750-1250-0867
113C1665P0001
113C1665P0101
113C1665P0002
113C1665P0102
113C1665P0003
113C1665P0004
113C1665P0006
113C1665P0007
113C1665P0008
113C1665P0103
113C1665P0104
113C1665P0105
113C1665P0106
113C1665P0107
113C1665P0108
VRT-1250-4000-XXXX
VRT-1250-5000-XXXX
VRT-1250-6000-XXXX
VRT-1250-7000-XXXX
VRT-1250-8000-XXXX
VRT-1250-9000-XXXX
VRT-1250-1000-XXXX
VRT-1250-2000-XXXX
VRT-1250-3000-XXXX
VRT-1250-7500-XXXX
HSD750-1000-0393
HSD750-500-XXXX
HSD750-250
HSA750-10000
PRDC812-500
PRDC812-1000
PRDC812-2000
DCSE750-4000-XXXX
DCSE750-2000-XXXX
DCSE750-1000-XXXX
SQ1250-500-XXXX
SQ1250-1000-XXXX
SQ2000-531-XXXX
SQ2000-6000-0228
0155 4500 1640
PRW-1000-2005-XXXX
PRW-1000-3005-XXXX
PRW-1000-2001-XXXX
PRW-1500-10000-XXX
PRW-1500-10002-XXX
PRW-1000-5000-XXX
PRW-1500-10001-XXX
HLR750-1000-XXXX
HLR750-2000-XXXX
HLR750-5000-XXXX
HLR750-6000-XXXX
HLR750-7000-XXXX
HLR750-10000-XXXX
119C9638P001 
119C9638P002  
119C9638P003 
119C9638P004
119C9639P001 
119C9639P002  
119C9639P003  
119C9639P004
119C9639P005
119C9639P101
119C9639P102
119C9639P103
119C9639P104
119C9639P105
125C6337P001 
125C6337P002 
141B9272P001  
196C8768P001 
196C8768P002 
196C8768P003 
196C8768P004 
196C8768P005
196C8768P101 
196C8768P102 
196C8768P103
196C8768P104
196C8768P105
313A3090P001 
313A6353P001 
341A3614P001
341A3614P002
364A1082P001 
436C568P001 
436C568P002  
436C568P003 
436C568P004 
436C568P005  
751C749P001 
751C749P002
751C749P003  
751C749P004

 

Westinghouse LVDT位移传感器

400A127001 
400A127002 
4242C31001 
4242C32001 
4292C84010
4292C84G01
4292C84G02 
4292C84G03 
4292C84G04
4292C84G05
4596D16001 
4596D16G01 
4596D16G02
4596D16G03 
4596D16G04 
4652D29014  
4652D29015 
4652D29016 
4652D29017 
4789D36G01 
4789D36G02
738J204001 
738J204002 
738J204003
738J204004
738J204005
738J204006
738J204007
738J204008
741J872001 
741J872002  
741J872003
868C963001 
868C963002 
871C069019 
871C069A01 
871C069A02 
871C069A03
871C069A04
871C069G05 
874C958G01

311A Series
311A5178P001
311A5178P002
311A5178P003
311A5178P004
311A5178P005
311A5178P006
311A5178P007
311A5178P008
311A5178P009
311A5178P010
311A5178P011
311A5178P012
311A5178P013
311A5178P014
311A5178P015
311A5178P016
311A5178P017
311A5178P018
311A5178P019
311A5178P020
311A5178P021
311A5178P022
311A5178P023
311A5178P024
311A5178P025
311A5178P026
 
 185A Series
185A1328P01
185A1328P02
185A1328P03
185A1328P04
185A1328P05
185A1328P06
185A1328P07
185A1328P08
185A1328P09
185A1328P10
185A1328P11
185A1328P12
185A1328P13
185A1328P14
185A1328P15
185A1328P16
185A1328P17
185A1328P18
185A1328P19
185A1328P20
185A1328P21
185A1328P22
185A1328P23

 

311A5178 IGV LVDT

 图片关键词

311A5178P1
311A5178P2
311A5178P3
311A5178P4
311A5178P5
311A5178P6
311A5178P7
311A5178P8
311A5178P9
311A5178P10
311A5178P11
311A5178P12
311A5178P13
311A5178P14
311A5178P15
311A5178P16
311A5178P17
311A5178P18
311A5178P19
311A5178P20
311A5178P21
311A5178P22
311A5178P23
311A5178P24
311A5178P25
311A5178P26

311A5178PT1
311A5178PT2
311A5178PT3
311A5178PT4
311A5178PT5
311A5178PT6
311A5178PT7
311A5178PT8
311A5178PT9
311A5178PT10
311A5178PT11
311A5178PT12
311A5178PT13
311A5178PT14
311A5178PT15
311A5178PT16
311A5178PT17
311A5178PT18
311A5178PT19
311A5178PT20
311A5178PT21
311A5178PT22
311A5178PT23
311A5178PT24
311A5178PT25
311A5178PT26
 185A1328P1
185A1328P2
185A1328P3
185A1328P4
185A1328P5
185A1328P6
185A1328P7
185A1328P8
185A1328P9
185A1328P10
185A1328P11
185A1328P12
185A1328P13
185A1328P14
185A1328P15
185A1328P16
185A1328P17
185A1328P18
185A1328P19
185A1328P20
185A1328P21
185A1328P22
185A1328P23
 
General Electric Steam Turbine LVRT Sensor Part Numbers:
119C9638P1
119C9638P2
119C9638P3
119C9638P4
119C9639P1
119C9639P2
119C9639P3
119C9639P4
119C9639P5
119C9639P101
119C9639P102
119C9639P103
119C9639P104
119C9639P105
141B9272P1
196C8786P1
196C8786P2
196C8786P3
196C8786P4
196C8768P6
341A3614P1
751C749P1
751C749P2
751C749P3
751C749P4
751C749P5
436C568P1
436C568P2
436C568P3
436C568P4
436C568P5
361B4907P1
361B4907P2
361B4907P3
361B4907P4
361B4907P5
361B4907P6
361B4907P7
361 B4907P8
313A635G1
585A2020P1
335A9893G1
154B2406P1
313A6353
 
 
General Electric Steam Turbine LVDT Sensor Part Numbers:
 
383A6990P2
1693-518
1693-544
1680-738
1693-019
4245001
218500
218501
218502
201408
201409
201410
18639-01
18639-02
18639-03
18639-04
18639-05
18639-06
18639-07
18639-08
GM0037 
GM0093 
GM0093-1 
GM0093-2 
GM1025-1 
GM1025-10 
GM1025-11 
GM1025-110 
GM1025-2 
GM1025-3 
GM1025-30 
GM1025-4 
GM1025-40 
GM1025-5 
GM1025-6 
GM1025-8 
GM1025-9 
GM10263 
GM1027
GM1027-1
GM1027-2
GM1027-3
GM1028
GM1029
GM10426 
GM10501 
GM10683 
GM11220
GM5005
GM5137
GM5156 
GM5157
GM5161 
GM5366 
GM5462 
GM5544 
GM5545 
GM5549
GM5637 
GM5638 
GM5686 
GM5777 
GM5882-3
GM5883-1
GM5883-2
GM5883-3
GM5883-4
GM5883-5
GM5898-1
GM5898-3
GM5940-2 
GM5973 
GM6032 
GM6120-1
GM6120-2 
GM6120-3 
GM6120-4 
GM6120-5 
GM6120-6 
GM6121 
GM6249 
GM6261 
GM6262 
GM6320 
GM6321-1 
GM6321-2 
GM6321-3 
GM6383 
GM6400 
GM6401 
GM6402 
GM6403 
GM6761 
GM6782 
GM6800 
GM6803 
GM6895 
GM6993 
GM7111 
GM7112 
GM7113 
GM7114 
GM7115 
GM7116 
GM7117 
GM7118 
GM7181 
GM7182 
GM7205 
GM7208 
GM7208-1 
GM7226 
GM7227 
GM7255 
GM7284 
GM7337 
GM7338 
GM7338-1 
GM7339 
GM7396 
GM7448-1 
GM7448-2 
GM7581 
GM7582 
GM7678 
GM7772 
GM8065 
GM9136 
GM9136-1 
GM9151 
GM9151-1 
GM9580 
GM9752 
GM9756 
GM9756-1 

 北京阿贝克科技有限公司为GE,西屋,ABB等电力设备提供汽轮机调门LVDT传感器,油动机行程传感器,阀位传感器,高压胀差传感器,高危环境防爆LVDT位移传感器电压使用汽轮机的苛刻环境提供可靠的非接触位置测量,如燃料阀门位置反、叶片倾斜度伺服控制、调节器控制和发动机外壳膨胀测量。

GE通用电气和Westinghouse西屋电气定制LVDT位移传感器010-51660768或登陆www.bjabek.com

 标签:  汽轮机中调门LVDT 主调门位移传感器 油动机行程传感器 阀位传感器 高压胀差传感器
www.savvy-shoe-sale.com